cel mai simpatic dj

1. Introducere

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul activității noastre. Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport de specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

 

2. Cine suntem

MARIUS V. GAVRILA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ (în continuare „Djconte.ro”) este o întreprindere individuală, cu sediul în Fetești, Strada Promenadei, nr. 73, Jud. Ialomița înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. F21/56/2015, CUI 34083280.

Djconte.ro acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet www.djconte.ro („Site- ul”), in ceea ce priveste vânzarea de carduri de acces la evenimente.

Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului le furnizează.

3. Ce date prelucrăm si scopul prelucrării

Djconte.ro prelucreaza date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra („Date cu Caracter Personal”) in vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatilor de marketing si publicitate specifice derularii activitatii noastre.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la dvs. se refera la : nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail. Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de lege.

Informatiile vor fi folosite in scopul general al realizarii operatiunilor de marketing ale societatii, si, in special, in scopul derularii operatiunilor de vanzare-cumparare on-line a cardurilor de acces aferente diverselor evenimente organizate de/in colaborare cu Bileteacum.ro. In cazul in care refuzati furnizarea acestor date, vanzarea-cumpararea cardurilor de acces nu se va putea efectua.

Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de catre utilizatori autorizati, identificati prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societatii vor avea de asemenea acces la aceste informatii in scopul realizarii scopurilor prezentate mai sus. In cazul in care compania noastra, sau o parte din aceasta va fi vanduta, va fuziona sau va fi transferata in alt mod catre o alta entitate, acestea vor avea acces, in conditiile mentionate anterior, la Datele cu Caracter Personal. De asemenea, este posibil ca, in anumite circumstante, sa fie nevoie sa divulgam datele dvs. catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv autoritatile fiscale), catre contabilii, auditorii, avocatii sau alti asemenea consilieri externi ai companiei, sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizatiile financiare etc). Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale.

Societatea noastra va putea colecta si stoca aceste informatii in orice forma. Acestea vor fi stocate pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii societatii. Am implementat anumite masuri de securitate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor din baza noastra de date, in conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislatie.

4. Cât timp păstrăm datele personale?

Ca principiu, Djconte.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atata timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

5. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de procesare, puteți să vă retrageţi acest consimțământ în orice moment. Această retragere va produce efecte doar pentru viitor şi nu va afecta legalitatea procesării înainte de retragerea lui.

În măsura în care consimţământul dumneavoastră va fi retras, Djconte.ro va interzice prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi va întreprinde toate acţiunile pentru ştergerea tuturor înregistrărilor care conţin aceste date.

Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor de către Bileteacum.ro și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, Djconte.ro va proceda la o astfel de procesare și vă va notifica în acest sens.

În conformitate cu dispoziţiile legale, aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de acces- dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu rea-credință;

Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de GDPR şi conditiile în care pot fi exercitate

Dreptul la rectificare – puteți cere rectifica datele personale inexacte .

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneți, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: dreptul de a cere şi de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitătii sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal folosind următoarele detalii de contact:

De asemenea, poți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro[email protected]).

6. Când se aplică această Politică de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite de societatea noastră și exclude serviciile care au politici de confidențialitate separate și care nu conțin dispozițiile din această politică de confidențialitate.

7. Schimbări

Politica noastră de confidențialitate se poate schimba, însă ne obligăm să nu vă reducem drepturile pe care le aveți în temeiul acestor modificări fără consimțământul dvs. explicit. Vom publica orice modificare a politicii de confidențialitate pe pagina noastră, care vor intra în vigoare în termen de o zi şi, dacă modificările sunt semnificative, vom oferi o notificare mai proeminentă (inclusiv, pentru anumite servicii, notificarea prin email a modificărilor privind politica de confidențialitate). Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate în arhivă pentru a putea fi oricând revizuită de dvs..